Ajaloos, kus paljude arvates on usunditest piisavalt juttu, õpetatakse muuhulgas ka seda, kuidas reformatsiooni saabudes hakkasid just luteri kirik ja luteri kiriku vaimulikud eestlaste hariduse ning harituse pärast muretsedes looma koole ja harima maarahvast. Täna ei heida seda keegi luteri kirikule ette. Haritud rahvaks saamine on muuhulgas mänginud olulist rolli selles, et oleme ka vaba rahvas, kellel on oma riik.