Teised juhtumid puudutavad tekste (harilikult romaane ja nende autoreid), kus mõnede hinnangul on ainuüksi keelemudelite treenimine autorikaitsealuste tekstide peal juba iseenesest autorikaitse rikkumine. Seda isegi juhul, kui mudel neid tekste oma väljundina kunagi ei tooda. Ometi on tekstide lugemine olnud osa inimese õppimisest senikaua, kuni on eksisteerinud kirjakeel. Me maksame küll raamatute eest, kuid mitte neist õppimise eest.