Meie jaoks on elulise tähtsusega, et sellest kriisist väljutakse sellise uue käsitlusega lääne panusest, mis loob reaalsed võimalused Ukraina võiduks.

Praegune abi tasand ja selle poliitiliselt üha heitlikumaks muutumine ei võimalda Ukrainal võita. Abi ulatus lihtsalt pole piisav ning antav toetus on viilutatud pikale ajale ja poliitiliste piirangutega.

Selles kontekstis on Venemaa meie regioonis asunud ellu viima uuel tasandil agressiivseid aktsioone (piiride rünne, võimalikud veealuse taristu purustused).

Taolises olukorras ei tohi me olla oma julgeoleku pärast paanikas, kuid peame kõrvalekaldumatult ja külmavereliselt täitma need ülesanded, mis on tingimusteta vajalikud meie iseseisvaks kaitsetegevuseks ja liitlaste Eesti kaitseoperatsioonideks.

Meile on antud ajaaken, meie asi on seda praegu kasutada. Valitsused on langetanud rea mõistlikke otsuseid Eesti riigikaitse arendamisel, kuid teatud aspektides pole senised otsused olnud piisavad.