Uute julgeolekupoliitika aluste koostamisel väljendasid kõik toona parlamendis esindatud erakonnad valmisolekut seda põhimõtet toetada ja need kinnitati konsensuslikult väga suure häälteenamusega. Peale valimisi moodustatud koalitsioonivalitsus on sellest kokkuleppest ka kinni pidanud. Järgmisel aastal ületavad Eesti kulutused riigikaitsele kolme protsendi piiri. Mitte keegi ei ole seda vaidlustanud, keegi pole seda kahtluse alla seadnud.