Esiteks: Ida-Virumaa õpetajaskond jääb tõenäoliselt streigilainest suuresti puutumata. Kuna sealne õpetaja on palgaga rahul ja kohalik omavalitsus streigipäevi kinni ei maksa, näib solidaarsusest tööseisaku korraldamine olevat pigem rahakamate ja n-ö aatelisemate pärusmaa.