2022. aastal maksid liiklusõnnetused meile üle 367 miljoni euro, rohkem kui toonased kaitsekulud, mis olid 340 miljonit (allikas: TalTech, Transpordiamet). Sihtasutuse Rohetiigri koostatud energiasektori ja ehitus- ning kinnisvarasektori teekaardid aastaks 2040 toovad selgelt esile Eesti autostumise jätkusuutmatuse, ka siis kui kütused oleksid kõik puhtad. Autostumist soovitatakse vähendada. Eesti 200 valimisprogrammis oli läbivalt kirjas, et nemad hakkavad poliitikate kujundamisel just Rohetiigri teekaartidest lähtuma.