Rikkeid likvideerides on lähtutud klientide prioriteetsusest ehk siis alati likvideeritakse esimesena rikked, kus on oht inimelule. Olgu selleks siis haiglad, hooldekodud või ka üksikud kliendid, kellel on näiteks hingamisaparaat. Need on ka juhtumid, kus keerukate rikete puhul kasutatakse esimeses järjekorras generaatoreid. Edasi seatakse prioriteedid rikkest mõjutatud klientide arvu ja rikete kestuse järgi.