Tõsi, erimeelsusi liinihoolduse osas on metsaomanikel ja Elektrilevil olnud. See aga ei tähenda, et maaomanike süüdistamine liinikoridoride hooldamata jätmises õige oleks. Õiguslikult ei olegi maaomanikul võimalik ohtlike puude või okste kõrvaldamist keelata. Maaomanikele etteheidete tegemine on lihtsalt püüd leida keegi, kelle kaela enda tegemata jätmine lükata.