Olukord ongi väga kehv ja ei ole vähematki kahtlust, et varasemad valitsused on selles ka süüdi, jagades laiali raha, mille osas polnud kindlust, et seda tulevikus sellisel kujul maksulaekumiste näol enam koguneb. Kui tavainimese puhul on see isegi mõistetav, et jõulupreemia kiirelt rakenduse leiab, siis riigina ei ole mõistlik üle oma võimete elada isegi olukorras, kus tundub, et meid ümbritsevad vaid pudrumäed ja piimajõed ning kõik mida puudutad, muutub kullaks. Eesti on väike ja nii tugevalt seotud oma partnerriikide majandusega, et kui neil läheb hästi, läheb meil väga hästi. Aga kui läheb halvasti, läheb kohe ka väga-väga halvasti.