Aga näitlejal pole aimugi. Teatris käimine on küll vabatahtlik, aga selle ülalpidamine mitte. Näitleja saab rahvalt vabatahtlikult vaid kolmandiku oma sissetulekust, ülejäänu nõutakse sisse maksude näol. See paneb näitlejad haruldasele positsioonile: neil on võimalus küsida raha selle eest, mida nemad tahavad teha, mitte selle eest, mida teised neilt tahaksid. Ja seda ettevõtetes, mis ilma sundi rakendamata oleksid alati kahjumis.