• Kaija M Külm: autor ja lavastaja-dramaturg 1500 eurot

  • Jaanika Tammaru: autor ja värsi- ning viisidramaturg 1500 eurot

„Lilli“ on värsslavastus ühest seni rääkimata Eesti ärkamisaja peatükist. Laval avatakse mängu ja muusika kaudu Lilli Suburgi (1841-1923) elu- ja kujunemislugu. Lilli oli meie esimene naisõiguslane, naispeatoimetaja, naisprosaist, filosoof ja eestikeelse kooli rajaja.

Kristi ja Siim Kallase fondi lavastusprojekti toetused eraldati kolmele teatriprojektile:

  • MTÜ Piibe Teater - 2500 eurot

Lavastuse „Stahl teksti kirjutamiseks, sellele eelnevaks uurimistööks ja lavastamiseks Piibe teatris 2024. a. augustis. Lavastus räägib Järva-Madise koguduse õpetajast Heinrich Stahlist, kes õppis ära maakeele ja kirjutas ka esimese eesti keele õpiku.

  • MTÜ Teater Nuutrum - 3750 eurot

Lavastuse „Orzel. Laidoneri ööd“ välja toomiseks ja etendamiseks. Lavastus sünnib Johan Laidoneri 140. sünniaastapäevaks ja esietendus on planeeritud 12. veebruariks 2024.

  • Ivar Põllu - 3750 eurot

Kaheosalise isikuloolise teatriprojekti loomiseks Eesti sürrealistlikust kunstnikust Ülo Soosterist.

2023. aastal eraldati stipendiumideks ja toetusteks kokku 13 000 eurot. Otsused tegi fondi halduskogu koosseisus Jaak Allik, Rein Lang, Siim Kallas, Maret Maripuu ja Margus Mikomägi

Kogu oma tegevusaja jooksul 2010 – 2023 on Kristi ja Siim Kallase fondist kokku eraldatud 37 stipendiumi ja 12 toetust summas 104 873 eurot.