Valimistele minnakse aga programmiga, mis sõna-sõnalt kuulutab: „Hoidume üldise maksukoormuse tõstmisest ja järgime seda ka vara maksustamisel.“