Eesti luteri kiriku ühe suurima, Tallinna Jaani koguduse jaoks kujunes 2023. aasta turbulentseks populaarse pastori Jaan Tammsalu isikliku elu ümber lahvatanud skandaali tõttu, mis viisid ta suve lõpul ametist vabastamiseni. Uue hingekarjase peaks Jaani kirik saama järgmise aasta 1. aprilliks. Kui kiriku enda õpetusega pahuksisse läinud Tammsalu lahkumine lõpuks suureks üllatuseks ei kujunenudki, siis paljusid üllatas hoopis teise tuntud Jaani kiriku vaimuliku abiõpetaja Arne Hiobi lahkumine. Hiob kirjutas oktoobris sotsiaalmeedias, et lahkub 1. novembrist Jaani koguduse juurest ning on peapiiskopi ja konsistooriumi otsusega määratud emerituuri. „Ka vaimulik võib olla noor pensionär ja tegutseda teisiti edasi,“ ütleb ta selle kohta ise.