Laenamist iseenesest ei pea me tabuks. Küsimus on, milleks seda kasutada ja mille arvelt seda tulevikus teenindada. Ning veel, kui suur on kallilt kätte tulnud halduskoormuse slepp, mis muutub üha raskemaks vedada. Süvenevad sotsiaalprobleemid, rahvastiku vananemine ja ikkagi äärimiselt kehv lisandväärtus, mida Eesti ettevõtjad suudavad oma töötajatelt välja võluda, on keskne küsimus.