Noorte üksildus mõjutab õpiedukust - kellel on toetavad suhted enda eakaaslaste, vanemate ja õpetajatega, on ka parema õpiedukusega. Seevastu suurem eraldatus viib koolist väljalangemiseni.

Üksildus ja sellega seotud (tervise) probleemid on riigile väga kulukad, Suurbritannias näiteks ulatub üksilduse mõju riigi majandusele hinnanguliselt 36,5 miljardi euroni aastas.