Meie riigis on õpetaja täiskoormusest kaks vastandlikku arusaama. Õpetajate miinimumpalga teenib välja 21-22 kontakttunniga nädalas. Sellise arvestusega on eraldatud palgaraha. Teisalt on aga seaduses kirjas, et õpetaja ametlik täistööaeg on 35 tundi nädalas, mille sisse peaks mahtuma nii kontakttunnid kui ka tunniväline töö, kusjuures ületundide tegemine pole lubatud. 35 töötunnist jääb aga paraku kaugelt väheks, et ette valmistada, läbi viia ja tagasisidestada tunnid, parandada kirjalikke töid, osaleda koosolekutel, suhelda lapsevanematega ja teha muud tunnivälist tööd, mis on miinimumpalga sisse arvestatud.