Nüüd, viis aastat hiljem on lõpuks ometi põhjust rõõmustada. Ilvese populatsioon kasvab jõudsalt! Eelmise aasta sügise seisuga elas Eestis u 550–600 ilvest ehk ligikaudu 86 pesakonda. Veel viis aastat tagasi, täielikus madalseisus oli Eestis alles ainult umbes 350 ilvest ehk umbes 50 pesakonda. Tänavuseks aastaks ennustati ilvese pesakondade arvu lausa sajani kasvamist. Täpne arv selgub tuleval kevadel valmivast seirearuandest, ent igal juhul on selge, et ilvesed ei ole enam hädaohus. Kehtiva suurkiskjate kaitse- ja ohjamise tegevuskava järgi loetakse ilvese looduskaitseline seisund soodsaks, kui meil on vähemalt 80 ilvese pesakonda, mis teeb kokku vähemalt 480 ilvest.