Õigeusus kehtib ainult juliuse kalender, katoliikluses gregoriuse oma. Nende vahe on 13 päeva viimase edemuseks. Ukraina jõulud nihkusid niisiis juliuse kalendrist gregoriuse ajaarvamisse. See pole sümboolne akt mitte üksnes propagandasõjas Vene Föderatsiooni ja Vene õigeusu vastu. See on kirikureform: Kiievi jõulupühade otsus räägib riigi juhtivast rollist kirikuelu korralduses ning uniaatliku riigikiriku tekkest.

Aastal 1596 moodustati nn Bresti kiriku-unioonis uus ristikirik, mille kogudust hakati sõimama uniaatideks. Tegu oli hübriidse moodustisega: säilitati küll õigeusu kombestik, kuid võeti omaks katoliku õpetus ─ niisiis kooruke õigeusklik, iva katoliiklik.