Kui analüüsida põhiseaduspõhiselt Eestis erakorraliste valimiste väljakuulutamist (esilekutsumist), tuleb välja, et selleks on teoreetiliselt neli võimalust.