Kui T.H. Ilves võtaks vaevaks vahel eelarvamusvabalt lugeda konservatiivsete inimeste arvamusi, siis ta leiaks, et maailm polegi nii mustvalge ning mitu tema väidet ei pruugi üldse tõeks osutuda. Samuti leidub teemasid, mille kohta peaks ta sõna võtmise asemel pigem peeglisse vaatama.

Ilves manitseb intervjuus korduvalt, et parempoolsemad kanalid tegelevad polariseerimise ja valeuudiste levitamisega, mis tekitab usaldamatust. Ta mainib, et on ise „oma poliitilistelt vaadetelt keskel“, aga kõik meediamajad peale Delfi tunduvad talle poliitiliselt paremale poole kaldu, nende seas isegi ERR.