Mõlema eksimuse ühisosaks on kas augud seadusandluses või reeglite mittejärgimine. Esimese juhtumi korral väitis rahvastikuregistri ametnik, et eetikakomitee loa olemasolu polnud tundlike isikuandmete väljastamiseks vajalik. Teisel juhul pole ilmselt selgelt määratletud, kes ja miks tundlikke isikuandmeid (sh. terviseandmeid) koguda ja säilitada võib.