Veokite ülekoormatuse probleem pole uus, sellest on räägitud alates 1990-ndatest, kuid transpordiametis hiljuti valminud uuringu tarbeks analüüsiti esimest korda teedel liikuvat tegelikku autorongide arvu, täismasse ja teljekoormusi. Aluseks võeti riiklike kaalupunktide andmed aastate 2019–2021 kohta ja lisaks kasutati aastatel 2018–2019 sildadel ajutistes kaalupunktides kogutud andmeid. See on oluline nüanss, sest sillauuringu mõõtmispunktid asusid peamiselt tugi- ja kõrvalteedel, mis kajastasid just nende teede liikluskoosseisu. Andmete võrdlus oli üllatav, sest selgus, et suur osa lubatust märksa suurema täismassiga raskeveokeid liigub just kõrval- ja tugimaanteedel. See tähendab, et transpordifirmad koormavad üle riigisiseseid vedusid tegevad veokid. Eestit läbivad rahvusvahelised veokid ei ületa üldjuhul kaalupiiranguid, sest nende kaalu kontrollitakse laevadel ja tollipunktides.