Kuigi meie põhiseaduse kohaselt on kõigil Eesti peredel õigus võrdsele kohtlemisele, piiras perekonnaseadus selle õiguse teostamist. Minu sõpradel ja tuttavatel, kes pole sama sättumusega kui mina, polnud õigust oma kooselu ja perekonda Eestis ametlikult registreerida. Teadmine, et paljud Eesti pered on seetõttu vajaliku juriidilise kaitseta, mis erinevast soost paaridele laieneb automaatsel, ei andnud rahu.