Sõda on vähendanud mõlema poole laskemoonavarusid ja kuigi tänasel päeval räägitakse antud kontekstis, et Venemaal on jätkuvalt võimalik teha mitu korda rohkem laske suurtükkidest kui Ukraina armeel, siis võrreldes 2022. aasta suvega on ka neil Roman Svitani sõnul vähenenud ööpäevas tehtavate laskude arv viis korda ja rohkemgi.