Raport väidab, et esimesed Eestile tinglikult sobivaks peetavad reaktorid alustavad maailmas tööd juba käesoleva kümnendi lõpus. Kuid täna ei ole ükski neist disainidest läbinud isegi litsenseerimisprotsessi, ehitamise algusest rääkimata. Lugejale üritatakse aga tekitada kunstlikku vajadust väikereaktorite järele, viidates 2050. aasta kliimaeesmärkide perspektiivis taastuvenergia tänastele puudustele salvestuslahenduste osas ning kajastades valikuliselt riigi enda poolt tellitud vastavat uuringut. Seal leiti, et igas vaates parim lahendus oleks stsenaarium „kõik tehnoloogiad“ ilma tuumaenergiata - värskest raportist välja jäetud oluline täpsustus.