Tänasel päeval pole Prantsusmaal fossiilseid kütuseid. Viimased söekaevandused suleti XX sajandi lõpus ja samuti pole Prantsusmaal naftat. 1920ndatel alguse saanud nafta sissevedu muutis Prantsusmaa sellest energiaallikast väga sõltuvaks.

Pärast 1973. aastal lahvatanud Yom Kippuri sõda ning 1979. aasta Iraani revolutsiooni muutus nafta hind Prantsuse majanduse ja majapidamiste jaoks ülejõu käivaks. Lisaks sellele polnud tarnete kindlus kaugeltki tagatud. Riigi sõltumatus on Prantsusmaa jaoks ajaloolistel põhjustel (kolm sõda 70 aasta jooksul : Prantsuse-Preisi sõda 1870 ; Esimene ja Teine maailmasõda) väga oluline ning seetõttu hakkasid valitsused 1970ndatel intensiivselt tuumaenergiat arendama.