Isamaa esimees Urmas Reinsalu on ka alanud aastal seisukohal, et obstruktsiooni lõppemise eeldus on Kaja Kallase tagasi astumine. „Ühiskonnas tekkinud poliitilisest usalduskriisist väljumise algus on peaministri ametist lahkumine. Senine kogemus on näidanud, et peaminister on näidanud võimetust dialoogi pidada ja korrigeerida poliitikat, mis ei tööta. Seetõttu on mõistlik, et ta võimalikult kiiresti tagasi astuks,“ ütles Reinsalu. „Kui poliitika on jõudnud ummikusse, siis see peegeldub ka ühiskonna nõutuses. Selle valitsuse aktiva on ammendunud. Häda on selles, et headel aegadel võime me lubada ka ammendunud aktivaga valitsust, aga väga keerulisel ja raskel aastal, mis Eestile tuleb, vajame töö- ja otsustusvõimelist valitsust,“ selgitas Reinsalu.