kärgid, nagu välgub kõu.

Oled ise väikene, oled väike,

kuid on suur su jõud.

Rända paigast paika, inimesi aita,

aita, neile rõõmu too!

Vladimir Beekmani nägemus rahumeelsest Aatomikust astus Eestis lõppenud aasta viimastel päevadel sammukese teostumisele lähemale, kui kliimaministeerium kiitis heaks tuumaenergia töörühma aruande.