Saame teada, et majanduses on vereringesektorid. Eva Truuverk: „Maailmas – muidugi Eestiski – on selgesti eristatavad n-ö majanduse vereringesektorid. Need on energeetika, ehitus, maakasutus, tööstus ja transport, mis puudutavad kõiki, aga samas tekitavad ka kõige rohkem süsinikuheidet. Need ongi valdkonnad, millele esmajoones tähelepanu pöörata, kus ettevaatlikult astuda, et mitte katuseservalt maha kukkuda.“