Esialgu puudutas rändeseaduse 2022. aasta sügisel vastuvõetud muudatus umbes 25 000 endist hallipassiomanikku, kes olid omandanud Vene kodakondsuse pärast 2003. aastat. Uue korra järgi aegus nende alaline elamisluba 2023. aasta 2. septembriks, mistõttu pidid nad taotlema EL-i alalise elaniku staatust ja läbima mitmesuguseid toiminguid. 15- kuni 75-aastased Vene kodanikud pidid muu hulgas esitama tõendi A2 tasemel keeleoskuse kohta, kusjuures tõend peab olema välja antud pärast 2001. aasta 1. veebruari.