Tõsi, tööõiguses on lepinguvabadusele seatud teatud piirid. Nimelt tööõiguses kehtib põhimõte, et töötaja kahjuks seadusest kõrvalekalduv kokkuleppe on tühine – paraku streikivale töötajale palga maksmine ei ole aga kuidagi töötaja kahjuks kõrvalekalduv.

Privaatautonoomia ehk üldise tegutsemisvabaduse eraõiguslik väljund on sätestatud põhiseaduse paragrahvis 19. Seda võib piirata üksnes muude põhiseaduslike väärtuste kaitseks. Hetkel jääb selgusetuks, mis on muud põhiseaduslikud väärtused, mida kaitstakse seeläbi, et keelatakse streikivatele töötajatele palga maksmine?