Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liit (MTÜ Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liit) on alati toetanud eestikeelset õpet. Seda peegeldab nii organisatsiooni nimi, kui ka meie järjepidev tegevus. Oleme alati tegelenud keelekümblusprogrammi ja eestikeelse õpe edendamisega. Viimastel aastatel on hariduslike erivajaduste laste ja eestikeelse õpe teema alati aktuaalne.