Kriis kestab seal mingis vaates juba 10-15 aastat – Tallinna-kesksus, „savisaarekesksus“, kahe sõnumikeele kesksus jne. Oma valijate harimisele pole nad kunagi rõhku pannud, ikka radikaliseerimisele, riigivastasuse rõhutamisele ja süvendamisele.