Kui mina sündisin 1966, oli summaarne sündimuskordaja ehk elussündide arv naise kohta 1,85. See polnud parim aasta. Parimad aastad olid ees, 1968 tõusis sündimuskordaja üle 2 ja see periood kestis kuni aastani 1990 ja siis algas kiire langus, mida saab põhjendada vaid majandusliku ebastabiilsusega.