Presidendi õigusnõunik Hent Kalmo kirjutas (ERR 3.1.24), et riigikogu peaks ise tulema toime piirid ületanud obstruktsiooniga ning valitsus ei saa asuda läbi pideva eelnõude usaldusküsimustega sidumise teostama ise seadusandlikku võimu. Ta selgitas, et president Alar Karis saatis riigikogus detsembris uuesti vastu võetud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse riigikohtusse, et saada teada, millistel tingimustel on võimalik siduda seaduseelnõusid valitsuse usaldusega.