Väljakutsed, mida tehisintellekt esitab, nõuavad kooskõlastatud globaalset lähenemist. Ainult ühel institutsioonil selle korraldamiseks volitused – ÜRO-l. Seda silmas pidades loodi ÜRO tehisaru kõrge nõukoda. See koosneb 38 inimesest, kes esindavad eri paikasid, sugusid, erialaseid taustasid ja earühmasid, kogemusi valitsusest, kodanikuühiskonnast, erasektorist ja akadeemilistest ringkondadest.