Eelmine aasta andis Ukraina pinnal peetavale „maailmasõjale“ juurde teisegi samade nurkade alt selgitatava mässu/sõja Palestiinas. Selle valgumist uutele tandritele kardetakse täna kordades enam kui Ukraina väljumist 2014. aasta piiridest. Põhjuseid selleks tunnistavad kõik - 2. jaanuaril kükitas Beiruti eeslinnas oleva korrusmaja 2. korruse ette droon. Hetk hiljem oli sihikule võetud korter hävitatud koos seal istunud Hamasi asejuhi ning kahe Qassami brigaadide juhtidega. Sündmuste ajalooga tuttavaile meenus kohe 27. august 2001, kui kopter kükitus korraks Läänekaldal olnud hoone teise korruse ette ja täpislask likvideeris toas istunud Palestiina vabastusrinde komandöri.