Põhjuseid olemasoleva olukorraga rahulolematu olla on väga mitmeid. Esiteks jätkuvalt segane olukord haridusvaldkonna juhtimisel aga ka ähmased piirid vastutuse jagamisel. Ehk ka paljudele streigis osalevatele on siiani selgusetu, kas streigitakse oma tööandja või vabariigi valitsuse vastu. Teiseks riigijuhtide valelik poliitika, mis seisnes valimistel ilmselgelt katteta lubaduste andmisel, ootuste üleskütmisel ning hiljem nendest taganemisel. Kas aga streik, mille eesmärk on võimalikult paljudele lastele ja nende vanematele ebameeldivusi valmistada, on õige? Ma arvan, et mitte.