Oleme seisukohal, et 22. jaanuaril algava tähtajatu streigi toimumist saab ära hoida vaid selle põhjustaja ehk valitsus ning et ainuvõimalik viis streigi ennetamiseks on tagada töörahu, kriitilise tähtsusega valdkonna töötajate toimetulek ja haridussüsteemi jätkusuutlikkus.