Küll võib aga öelda, et Ukraina on suurepäraselt kaitses hakkama saanud, sest sügisel oli palju juttu sellest, et suvises pealetungis kasutati ära suurem osa 155 mm mürskusid ja nüüd ei ole neid eriti kuskilt ladudest juurde võtta, samas kui Venemaa sai mürske Põhja-Koreast juurde. Kui rääkida päevas tehtavatest laskudest, siis eelmise suve kontekstis räägiti Ukraina puhul 7000 lasust päevas, mis teatud perioodil oli suurem isegi Venemaa tehtud laskude arvust.