Balti riigid on seisnud Ukraina kõrval ja lääneliitlaste seas toetust sütitades alates Venemaa agressiooni algusest 2014. aasta veebruaris. Viimase kahe aasta vältel on Eesti, Läti ja Leedu andnud igaüks eraldi Ukrainale sõjalist ja majanduslikku toetust enam kui 1,6 protsenti SKPst. Näiteks Ameerika Ühendriikidel on vastav näitaja 0,33 protsenti SKPst. Eesti on seejuures teinud oma liitlastele ettepaneku suunata Ukraina võidu nimel sõjalise abi andmiseks eelolevatel aastatel vähemalt 0,25 protsenti sisemajanduse kogutoodangust igal kalendriaastal.