Maailmakirjanduse väärisvara, Mika Waltari suuromaanid on nüüd kõik tänapäevases eesti keeles olemas: nii „Sinuhe“, „Riigi saladus“, „Turms, surematu“, „Johannes Angelos“, „Inimkonna vaenlased“, „Mikael Karvajalg“ kui ka „Mikael Hakim“.

Ajaloolised romaanid on ehk soome tuntuima kirjaniku Mika Waltari loomingu kõige väärtuslikum osa. Neist leiame inimese käekäigu tähtsamad pidepunktid. „Mikael Hakim“ on Waltari ajaloolistest romaanidest kõige mahukam ja jõuab nüüd eesti lugejani uues tõlkes ja tervikuna. Veel on olemas või uuesti tulemas lühiromaanid: „Suur illusioon“, „Fine van Brooklyn“, „Neli päevaloojakut“, „Võõras mees tuli tallu“ ja „Felix õnnelik“.

Soomlasest Mikael Hakim on tuttav romaanist „Mikael Karvajalg“. Euroopa murrangulistel aastatel, kui selle linnade tänavaid tallasid türklased, saab ka Mikaelist vallutaja ori. Ta võtab vastu islami usu, on muhameedlane ja tema pühamast püham tõde on koraani tõde. Lugeja silm tabab selle algkeelsena raamatu kaanel: „Armulise, helde Jumala nimel“. Waltarile omase detailitäpsusega kirja pandud, põneva sündmuste kuluga romaanis selgub lugejale Mikaeli edasine elukäik ja tema võime võimatutest seisudest välja tulla.

Mika Waltari (1908–1979) on eesti lugejatele hästi tuntud. Tema loomingut on eesti keelde tõlgitud kaunis palju ja mitmetest teostest on avaldatud ka uued tõlked. Waltari on kindlasti soome kirjanduse läbi aegade loetuimaid autoreid. Ta kirjutas ajaloolisi romaane, lühiromaane, näidendeid, luuletusi, novelle, kriminaalromaane. Maailm, Eesti sealhulgas, hindab ennekõike Mika Waltari ajaloolisi romaane. Autor liigub oma romaanide ajas ja keskkonnas tähelepandava loomulikkusega ja võtab ka lugeja kuidagi märkamatult kaasa. Ta tunneb oma teoste ainet väga põhjalikult ja vahel on läinud ka nii, et Waltari ennustab asju, millele teadlased alles hiljem, pärast raamatu ilmumist tõestuse leiavad. Lisaks on Waltari ajalooliste romaanide mõtteilm väga kaasaegne, kuigi tegevus toimub sadu, vahel ka tuhandeid aastaid tagasi.