Isegi kui eesootav streik tekitab paljudele meist ebamugavusi ning frustratsiooni, siis on selge, et õpetajate soov saada paremini tasustatud on igati õiglane. Õpetajate roll ning ka austus nende vastu on aastatega kahanenud märkimisväärselt. Suurem palk ei too küll austust ning ei taga pikaajalist jätkusuutlikku järelkasvu, kuid on esimene samm suunas, et noored, kes sooviksid saada õpetajaks, ei näeks seda kui ametit, millest räägitakse ainult õpetajate päeval. Kas hetkel kooli lõpetav noor valib õpetajaameti, kui näeb, et ainuke võimalus saada väärikat palka on streikida? Tõenäoliselt mitte.