Kuigi Eestis juba viibivat Ukraina kogukonda ei saa otseselt nimetada välistööjõuks, on ka nemad oluliseks tööjõumaastikul osalejaks. Arvestatav hulk ukrainlasi viibis Eestis juba enne sõja puhkemist ega saanud seetõttu kodumaale tagasi pöörduda ning teise osa moodustavad siia saabunud sõjapõgenikud. Neid muutujaid kokku liites on näha, et ennesõjaaegse perioodiga võrreldes on tööjõu rände mahud nii sisult kui vormilt muutumas.