Traditsiooniline ilma ennustamise viis on kasutada kindla aja vaatlusi füüsikalistel põhimõtetel põhinevate võrrandite algtingimustena. Tehisaru seevastu „neelab alla“ pika aja jooksul kogutud andmed ja otsib neist dünaamikat. Nii traditsiooniline kui ka tehisarul põhinev meetod toetuvad superarvutitele, kuid tehisaru meetodis puudub vajadus teaduslikult väljatöötatud selgesõnaliste teooriate järele.