80 miljonit läheb laiapindsele riigikaitsele kokku, elanikkonna kaitsele minev summa on suurusjärgus 30 miljonit nelja aasta peale. Sellest summast veidi üle kümne miljoni on planeeritud päästeametile, osa ka häirekeskusele ning ligi 18 miljonit läheb sotsiaalministeeriumi haldusalasse. See ministeerium peab suurendama sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteemi sõjaliseks kriisiks valmisolekut.