Kellest iganes saab järgmine kaitseväe juhataja, on selge, et Martin Heremi saabastesse ei ole lihtne astuda. Samas olen kindel, et ka järgmine kaitseväe juhataja saab selle vastutusrikka ülesandega hakkama. Sobivaid kandidaate sellesse rolli on mitmeid.