Õhkõrna võimuniiti hoiab veel koos sotsiaaldemokraatide äraootav ja ettevaatlik positsioon. Ühelt poolt ollakse valmis võimuvahetust arutama, kui neile pakutakse linnapea ametikohta – teisalt viskutakse aga dzotile, kiidetakse Keskerakonnale takka ja kiidetakse nendega tehtavat koostööd.

On muidugi mõistetav, et traditsioonilises linnapoliitikas ongi erakonna kapitaliks abilinnapeade, linnaosavanemate ja volikogu ametikohad oma liikmetele. Kuid mis hinnaga?