Kui mitu maakooli või lasteaeda või maaraamatukogu saaks lahti hoida selle rahaga?

Kas ei oleks aeg kuulutada välja moratoorium kõikide ministeeriumite ja erinevate riigi sihtasutuste hoonete remondile ja ehitamisele kuni ei ole leitud raha õpetajate palgatõusuks ja kuni ei ole valmis ehitatud viimane puuduv haigla, koolihoone või lasteaed, või kuni need ei ole remonditud.

Moratooriumi alla ei kuulu loomulikult haridus- ja meditsiinihooned.

Kas tõesti Eesti riigi ametnikkonna tööolud on nii kehvad, et nende mugavus on tähtsam kui õpetajate õiglane töötasu või puuduvad lasteaia kohad?