Eesti haridus on paarisrakendis IT-sektoriga Eesti majandusedu ja väljapoole paistva kuvandi looja. Ilma haritud inimesteta poleks saanud sündida eestlaste elu hõlbustav ja maailmas tuntuks saanud e-Eesti. Arvult väiksel riigil on väga oluline olla maailmas pildil. Uskuge mind, need inimesed, kes laias maailmas teavad Eestit kui digiriiki, teavad või vähemalt aimavad ka seda, et Eestis on haridus heal järjel (ja ma ei pea silmas üksnes PISA testide tulemusi).